E-Bülten

Share Paylaş
ÜYELİK İŞLEMLERİ

< ANA BÜLTEN

Üç Mektup
Padişah, Sadrazamı görevinden almıştı. Azledilen Sadrazam çelebi bir adamdı. Kendinden sonraki sadrazama görevi teslim ederken, eline üç zarf tutuşturdu. Kapalı zarflardı bunlar...

"Bak dostum..." dedi. Başın sıkışır, işler kötü gider ve içinden çıkılmaz hale gelirse, bu zarflardan birini aç. Ne yazıyorsa onu yerine getir." Yeni sadrazam altı ay içinde çuvallamıştı. Aklına "üç zarf" geldi. Birincisini açtı. Tavsiye şuydu: "Senden önceki dönemleri kötüle..."

Yeni sadrazam bir altı ayı da, kendinden öncekileri yerin dibine batıra çıkara geçirdi. Ne var ki, işler hiç de iyi gitmiyordu. Toplumsal patlama kapıdaydı. Aklına yine "zarflar" geldi.

İkincisini açtı. Tavsiye şöyleydi: "Çevreni kötüle..." Sadrazam, bu telkini de yerine getirmeye çalıştı. Bir altı ay da böyle geçti ama; yine de çuvallamaktan kendini kurtaramadı.

Ve son zarfı açtı. Kader ağlarını örmüştü. Bu zarfın içinden çıkan kağıdın üzerinde şunlar yazılıydı: "Sen de şimdi üç zarf hazırla..."